Porządek Mszy św:

Niedziele i święta
8.30, 11.00, 17.30

Dni powszednie
od 1 września do 30 czerwca
o godz 18.00

od 1 lipca do 31 Sierpia o godz 19.00

Strona Główna

SŁOWO BOŻE NA XXVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROKU A

27 września 2020 roku

CZYTANIE Z KSIĘGI EZECHIELA (18, 25-28)

Tak mówi Pan Bóg: «Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?

Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze». Oto słowo Boże.

PSALM 25 RESPONSORYJNY

Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. * Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, * Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Refren.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, * na swoją miłość, która trwa od wieków. Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, † * lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu * ze względu na dobroć Twą, Panie. Refren

Dobry jest Pan i łaskawy, * dlatego wskazuje drogę grzesznikom. * Pomaga pokornym czynić dobrze, * uczy ubogich dróg swoich. . Refren.

CZYTANIE LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPAN ( 2, 1-11)

Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, by na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca. Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu, * Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA (21, 28-)

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć». Oto słowo Pańskie

O CZYTANIACH

PIERWSZE CZYTANIE – fragment 18 rozdziału Księgi Proroka Ezechiela, proroka, który działa w czasie niewoli babilońskiej. Bóg przez nie obala mit o odpowiedzialności zbiorowej. Bóg nie karze potomków w następnych pokoleniach za grzechy przodków. Każdy odpowiada indywidualnie przed Bogiem za swoje grzechy.

DRUGIE CZYTANIE jest urywkiem z drugiego rozdziału Listu do Filipian. Autor, św. Paweł, wzywa chrześcijan ze wspólnoty z greckiego miasta Filippi, by przestali grzeszyć i naśladowali Chrystusa tak jak on. Po tym apelu Apostoł umieszcza hymn o kenozie (samouniżeniu) Chrystusa, W nim ukazuje jego pokorę i posłuszeństwo wobec Boga Ojca.

TRZECIE CZYTANIE zaczerpnięto z 21 rozdziału Ewangelii według św. Mateusza. Ukazuje ono Jezusa, który w Jerozolimie prowadzi ostrą dyskutuje z kapłanami i faryzeuszami W przypowieści o dwóch synach porównuje faryzeuszy do syna, który mówi ojcu „tak, pójde na pole” a nie idzie, zaś celników i nierządnice porównuje do syna, który mówi ojcu „nie” i później, po refleksji, idzie do pracy w polu, Nierządnice i celnicy są lepsi niż kapłani i faryzeusze ponieważ, słysząc słowo Boże, które głosił Jan Chrzciciel, nawracali się i zaczynali żyć wiarą.

ZACHOWAJ W SERCU

Karano Żydów za to, że są Żydami, Niszczono Polaków za to, że są Polakami. Teraz słyszę, że Zachód grozi Białorusinom sankcjami. Na miły Bóg, pytam za co? Za to, że pragną wolności i chcą zrzucić tyrana i jego pomagierów? Wołam o sankcje dla tyrana!

Mijają wieki, a w ludziach wciąż pokutuje przeświadczenie, że za grzechy ojców odpowiadają ich potomkowie do, któregoś tam pokolenia. Bóg jest przeciw odpowiedzialności zbiorowej. Za grzech przed Bogiem i narodem odpowiada ten, kto go popełni i jeśli się nie poprawi, umrze.

Ty i ja, jako synowie Boga, mamy być z Nim na tak w słowach i czynach. Niech się wstydzą i poprawią ci, którzy jak jerozolimscy kapłani i faryzeusze mówią Bogu „tak” a potem nic nie robią. Bogu milsi są ci, którzy najpierw są na „nie”, a potem po przemyśleniu sprawy, w jakimś porywie serca, są z Bogiem na „tak”. Dlatego Bóg się cieszy każdym nawrócony grzesznikiem.

Trzeba się nawrócić jak Paweł Apostołem i potem w codzienności konsekwentnie naśladować Chrystusa pokornego i posłusznego przed Bogiem. Te ziarna prawdy rozsiewa w naszych sercach Chrystus, Bozy Siewca. Amen.

PRZYPOWIEŚĆ O „MALEŃKIM” GRZECHU

Szedł dobry człowiek z kościoła do lasu. Szedł radośnie. Dopiero co na spowiedzi wyznał swoje grzechy. Prawda, jeden tylko zapomniał powiedzieć. Jeden, ale taki maleńki, że, jak mu się wydawało, nie ma sensu o nim myśleć. Nagle zobaczył siedzące na ziemi wielkie ptaszysko. Zdziwiło go to, że było wielkie i silne, a wzlecieć nie mogło.

          Obejrzał człowiek ptaka i zrozumiał, że wpadł w sidło, wprawdzie tylko jednym pazurem, ale przez to nie potrafił się oswobodzić i wzbić w powietrze.Dobremu człowiekowi zrobiło się żal ptaszyska i uwolnił go. Potem wrócił pośpiesznie do kościoła i na spowiedzi wyznał swój maleńki grzech, który jeszcze niedawno wydawał się mu mało groźnym.

(Tekst z internetu przetłumaczył z rosyjskiego ks. Ignacy Pawlus )

KAWAŁY NA NIEDZIELNY STÓŁ

„Nie mówi się podczas jedzenia” - poucza matka Jasia, gdy zauważyła (przy zupie), że Jasio chce coś powiedzieć. „Powiesz, jak zjesz” – dodała. „No i co chciałeś powiedzieć?’ - zapytał matka, gdy zjedli zupę, drugie danie i deser. „Chciałem ci powiedzieć, mamo, że na tatusia koszuli zostawiłaś włączone żelazko!” @@@ Mąż wraca do domu zmęczony jak wół i od razu siada do stołu i czeka na obiad. Żona przynosi mu talerz zupy pomidorowej, której mąż nie znosi. Co robi? Otwiera okno i wyrzuca talerz na podwórko. Żona patrzy na to w milczeniu, potem obraca się i idzie do kuchni. Po chwili przynosi mężowi drugie danie: kluseczki polane sosem, golonko i sałatkę z kapusty.
Mężowi aż na ten widok ślinka cieknie. Gdy zabierał się za sztućce, wtedy żona łapie talerz i wyrzuca go za okno. „Co robisz, niemądra kobieto!? – wrzasnął wściekły mąż. Na to żona spokojnie odpowiada:
„Pomyślałam sobie, że drugie danie też chcesz zjeść w ogrodzie.” @@@

Przychodzi Niemiec do polskiego sklepu i pyta: „Czy są pomidory?”
Sprzedawczyni odpowiada: „Tak, są.” Na to Niemiec: „Takie małe?” „U nas w
шусяуср mamy taaakie duże pomidory.” Po chwili pyta: „A czy są ogórki?” „Tak. Mamy teco leżą w skrzynce!” „U nas mamy większe!” – chwali się Niemiec. Sprzedawczyni nie wytrzymuje i wychodzi na zaplecze. Po chwili wraca z arbuzem w ręku i pyta Niemca: „A widział pan jaki groszek groszek rośnie w Polsce?!”

SZCZĘŚLIWEJ NIEDZIELI W RODZINNYM GRONIE

ŻYCZĄ DUSZPASTERZE!
Zegar

Imiennik

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Kalendarz

Liczba wejść