Słowo Boże na Niedzielę

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY!

SŁOWO BOŻE

NA XXV NIEDZIELĘ ROKU A

24 września 2023 roku

 

 

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA (Iz 55, 6-9)

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. Oto Słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18a)) Refren: Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają

Każdego dnia będę błogosławił Ciebie * i na wieki wysławiał Twoje imię. * Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, * a wielkość Jego niezgłębiona. Refren.

Pan jest łagodny i miłosierny, * nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. * Pan jest dobry dla wszystkich, * a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Refren.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach * i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. * Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, * wszystkich wzywających Go szczerze. Refren.

 

CZYTANIE LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN(Flp 1, 20)-

Bracia:Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Oto Słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZEWD EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

CZYTANIE EWANGELII WEDŁUG ŚW.  MATEUSZA(Mt 20, 1-16a)

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi». Oto Słowo Pańskie.

 

O CZYTANIACH

Ich temat? Bóg i my, ludzie, Jego dzieci! Stosunek Boga do ludzi jest niezmiennie pozytywny. Dlatego ostrzega ichprzed złymi wyborami. Inaczej bywa u ludzi. Chociażby było nie wiek jak, pamiętaj, że Bóg jest gotów pomóc ci w zbawieniu nawet w ostatniej godzinie życia.

 

1 CZYTANIE (Iz 55, 6-9)

W niewoli babilońskiej rozlega się apel proroka Deuteroizajasza do reszty narodu wybranego o naprawę relacji z Bogiem. Na czoło wybija się w nim wołanie o poznanie Boga, który daje się poznać. Kto Go pozna, nawróci się, zostanie zauroczony innością Boga.

 

2 CZYTANIE (Flp 1, 20c-24.27a)

Jest wzruszającym świadectwem nawróconego apostoła Pawła. Gdy znalazł Boga w Chrystusie, odkrył prawdę o sobie, o życiu. To skłoniło go do wyboru,by nie żyć dla ciała, lecz dla Chrystusa.

 

3 CZYTANIE (Mt 20, 1-16a)

Bóg widzi, że Jego dzieci mają do niego i Jego planów różny stosunek. Jedni są gorliwi w życiu religijnym jak pracowici robotnicy w winnicy. Inni wolą zbijać bąki, niż żyć i trudzić się dla Boga w winnicy (symbol Kościoła). Bóg jest inny niż my.Daje szansę zbawienia religijnym „obibokom” nawet w ostatnich godzinach dnia życia na ziemi.

 

ZACHOWAJ W SERCU

Bóg jest inny niż my, ludzie skażeni grzechem. Nie On zaraził nas złem, lecz my sami. Zgubiły nas i gubią wybory sprzeczne z Jego wolą.

Bóg jest inny niż ty i ja. Zawsze pozytywnie do nas nastawiony. Nie potrafi, nie kochać. Osądzi nas, gdy staniemy przed Nim. Wiedząc, że żyjemy na ziemi okupowanej przez szatana, daje każdemu z nas szansę na zbawienie i życie wieczne z Nim w niebie.

Czyni to z miłości. Inaczej nie może. Jest bowiem czystą i absolutną Miłością. Zna też skalę  możliwości ludzi wobec Niego. Jedni Go uwielbiają isą gotowi do stałej współpracy z Nim, inniodrzucają i sąobojętni na Niego oraz Jego propozycje.

Koszmarnie wygląda człowiek, który upadł do błota i podniósł się z niego. Jest jakieś podobieństwo między nim, a tym który konsumuje i cieszy się tym, co ziemskie lub stworzone przez ludzi.

Słowo Boże jest przeciwne takiej jednostronności. Dziś zachęca cię do poznawania Boga i naśladowania w miłości. Kochać Go, bo jest twoim Ojcem. Współpracuj z Nim w urzeczywistnieniu Jego planów. Odpowiadaj naJego wielką miłość,swoją, małą, ludzką miłością.

Ks. Ignacy Pawlus SDS

 

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY!

Biblia – Słowo Boga w Księdze. To Słowo ma w sobie Wieczną Prawdę, którą człowiek powinien przyjąć, by prawdziwie wierzyć i żyć. Kto nie zgłębi Słowa Boga do człowieka, tego wiara będzie daleka od tego, co Ono objawia. Pojawi się powierzchowność w rozumieniu Prawdy Bożej, a w życiu grzech. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Ojcowie Kościoła zachęcali wiernych do pogłębionego czytania Pisma Świętego. Tę praktykę nazywano„lectiodivina” (boska lekcja). Lekcje z nauczycielem w szkole dobrze służą ludziom. Czy zaszkodzi człowiekowi lekcja pod kierunkiem Boga? Zakonnicy codziennie uczestniczą w takiej lekcji, choć są za murami klasztorów, które oddzielają ich od świata. Czy dla ludzi żyjących w świecie rozpiętym między dobrem i złem, ta praktyka nie byłaby zbawienna? Nie wszystko, co godzinami śledzimy na monitorach, służy naszemu dobru, zwłaszcza zbawieniu. Lectio divina może poprawić, udoskonalić naszbieg życia. Jej istotą jest przejście od czytania i rozważania tekstu biblijnego do modlitwy, czyli do pełnej miłości rozmowy z Bogiem i wsłuchiwania się w Jego głos, w chwili kontemplacji Jego obecności. Tak, kontemplacja jest odczuciem żywej obecności Boga, który ma mi wiele do powiedzenia na temat przemiany mojego życia. Pamiętaj, że lectio divina wymaga dobrej woli, czasu i ciszy.

 

KAWAŁY NA NIEDZIELĘ

Spotykają się dwie koleżankii chwalą się:- Mój pies umie czytać! - Wiem, wiem! Mój pies mi już o tym powiedział! @@@ Biegnie zziajany pies przez pustynię i myśli: "Jak zaraz nie znajdę jakiegoś drzewa to się posikam!" @@@ Dzwoni telefon. Pies odbiera i mówi:- Hau! - Halo? - Hau! - Nic nie rozumiem.- Hau! - Proszę mówić wyraźniej! - H jak Henryk, A jak Agnieszka, U jak Urszula! @@@ Rozmawiają dwaj psiarze: - Mój pies jest bardzo mądry! – Po czym sądzisz? - Mówię mu: "Idziesz czy nie? – A on co? – A on idzie albo nie! @@@ Buldog szczeka na jamniczkęsiedzącą na parapecie:- No zeskocz tu do mnie mała... - O nie, jak spadnę to będę miała taką mordę jak ty! @@@Po wyjściu z kina mężczyzna zaczepia kobietę, która siedziała obok niego i oglądała film ze swoim psem.–Ma pani znakomitego psa! Zauważyłem, że trafnie reagował na to co widzieliśmy na ekranie. Płakał, widział wzruszające sceny, nudził się przy dłużyznach, śmiał się do rozpuku, gdy widział coś komicznego!Czy to panią dziwi?- Prawdę mówiąc, nic mnie w moim psie nie dziwi. On jest taki jak dzisiejsza młodzież, gdy mu każę czytać książkę, to czyta, ale nudzi się. Natomiast w kinie i przed telewizorem czuje się wniebowzięty! @@@ W parku na ławce facet gra z psem w pokera.„Co za mądry pies!” - zachwyca się przechodzień. Na to właściciel: „Jeszcze nie bardzo, bo jak mu przychodzi dobra karta, to jak głupi macha ogonem! @@@ Policjant mówi do przechodnia: „Pański pies biegnie za panem! Proszę go wziąć na smyczę!” „To nie jest mój pies, panie policjancie!” – odpowiada przechodzień. „To nic, ale za panem idzie!” – mówi policjant. „Panie policjancie, pan również za mną idzie” – zakończył przechodzień.

 

NIECH WAM BÓG BŁOGOSŁAWI

I STRZEŻE

W DNIU PAŃSKIM!