Porządek Mszy św:

Niedziele i dni powszednie
8.30, 11.00, 18.00

od 1 maja do 30 września
o godz 19.00 

od 1 października do 30 kwietnia
o godz 18.00

Słowo na Niedziele


SŁOWO BOŻE

NA V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ROKU B
 2 maja 2021 roku

CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH (9, 26-31)

Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do  apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania występował w Damaszku w  imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą przekonania przemawiając w imię Pana. Przemawiał też i rozprawiał z  hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego. Oto słowo Boże.

PSALM 22 RESPONSORYJNY

Refren: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu.

Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga. * Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, * będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: * «Serca wasze niech żyją na wieki». Refren.

Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, * oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. * Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi, * przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem. Refren.

Moja dusza będzie żyła dla Niego, † potomstwo moje Jemu będzie służyć, * przyszłym pokoleniom o Panu opowie. * I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, †który się narodzi: * «Pan to uczynił». Refren.

CZYTANIE Z 1 LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA(3, 18-24)

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i  prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko.Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. * Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA(15, 1-8)

Jezus powiedział do swoich uczniów:«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go  uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a  każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy  już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i  płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».Oto słowo Pańskie.

O CZYTANIACH

PIERWSZE CZYTANIE wzięte z 9 rozdziału Dziejów Apostolskich, przedstawia powrót nawróconego Pawła z Antiochii i reakcję tamtejszych chrześcijan na to wydarzenie. Jego osoba budzi lęk. Wszyscy bowiem pamiętają zło, które uczynił uczniom Chrystusa. Od gniewu ratuje go Barnaba, który świadczy o nawróceniu Pawła. Jednak niechęć do Pawła jest tak wielka, że musi udać się do Tarsu, swojego rodzinnego miasta. Co pokazuje to czytanie? Jak łaska Boża zmieniła Szawła na Pawła. W chrześcijanach Jerozolimy jest więcej strachu przed Pawłem, niż uświęcającej łaski miłości. Chociaż pozwalają mu rozmawiać o Chrystusie z hellenistami (Grekami i Żydami z greckiej diaspory), mimo wszystko nie przyjmują go jak marnotrawnego brata, który się nawrócił, ale wciąż widzą w nim starego człowieka, wroga chrześcijan. Z tego powodu Paweł opuszcza Jerozolimę i udaje się do Tarsu. Każdy z nas i cały Kościół, mamy być roztropni jak Paweł i nie ulegać złym emocjom, jak chrześcijanie z Jerozolimy, gdyż to ogranicza działanie łaski.

DRUGIE CZYTANIE zaczerpnięto z 3 rozdziału 1 Listu św. Jana. Autor podkreśla w nim inność chrześcijan żyjących w rzymskim imperium. Czym się to tłumaczy? Przede wszystkim chrztem, dzięki któremu uczestniczą w zmartwychwstaniuChrystusa, a także miłością wyrażaną w słowach i czynach. Nie ma wiary i miłości bez trwania w Bogu. Istotą trwania jest wypełnianie Bożych przykazań. Jak widać, chrześcijanin w ujęciu Janowym nie jest intelektualistą, lecz praktykiem miłości.

TRZECIE CZYTANIE pochodzi z 15 rozdziału Ewangelii według św. Jana. Pan Jezus wyjaśnia w nim apostołom i uczniom: kim jest dla nich? Porównując siebie do winnego krzewu, a nas do winnej latorośli, nasz Pan pragnie uświadomić znaczenie trwania w Nim. Kto chce być Jego apostołem w świecie i wypełniać misję apostoła wśród ludzi żyjących w świecie, musi trwać w Jezusie jak winna latorośl, którą ogrodnik zaszczepił w winny krzew. Jezus bowiem jest dla apostołów i dla nas źródłem życiodajnych soków. Bez jego mocy nie uczynimy nic dobrego.

ZACHOWAJ W SERCU

Są sprawy ważne i błahe są też,

Kilka rzeczy przetrwa, lecz większość nie!”

Co przetrwa? To, co wieczne! O tym, co wieczne, pięknie mówi Bóg przez proroka Jeremiasza: „Umiłowałem cię wieczną miłością, przeto tak długo darzyłem cię łaską”. Czy to nie jest prawdą? Boże, człowiek grzeszy, a ty to znosisz i cierpliwie czekasz, aż zrozumie swoje błędy i się nawróci, uwierzy, pokocha. Ważne jest, by człowiek zrozumiał, że jeśli coś się w życiu liczy, to miłość! No, nie byle jaka miłość!W naszych dziwacznych czasach najstraszniejszy i najbardziej wyuzdany grzech nazywa się miłością. Jednakże najważniejsze jest to, byś zawsze wybierał miłość, która pochodzi od Boga, byś tą miłością żył na co dzień.

Pomyśl, co myśli hodowca bydła, jeśli krowy mu się nie doją? Co myśli baca, gdy mu owce wełny nie dają? Co myśli Bóg, gdy nie kochasz Boga i bliźniego jak siebie samego?

Biada, że zaniedbujemy miłość – to, co wieczne w przemijalnym świecie. Przez to tak wielu ludzi nie idzie po moście do Boga, który jest wieczny. Kochaj, by naprawić wyrwyw moście do Boga, które spowodowali ci, którzy nie kochali.

Ludziemało kochają lub nie kochają wcale, bo pozwoli w sobie rozrosnąć się pysze, złości, gniewowi, nienawiści i egoizmowi. W pierwszej kolejności oni powinni usłyszeć głos Pana Jezusa, który w przypowieści o krzewie winnym i winnej latorośli wzywanas do trwania w Nim, w Jego bóstwie i człowieczeństwie, w Jego miłości. W drugiej kolejności my, bo lubimy się zapominać i dlatego mamy kłopot z trwaniem przy Bogu i Jego miłości. Tymczasem bez miłości nikt nie przyniesie Bogu owoców miłości, na które on liczy.

W 2006 roku przybył do nas papież Benedykt XVI. Czy pamiętasz jak brzmiało hasło jego krótkiej pielgrzymki? „Trwajcie mocni w wierze!”, bo bez wiary nie ma nadziei na życie wieczne i miłość, która jest odpowiedzialnością za Boga i Kościół oraz za zbawienie moich braci i sióstr. Pamiętam, że w jednym przemówieniu papież przypomniał nam słowa św. Jana Pawła II z pielgrzymki do Polski w 1976 roku: „Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Dziś tej mocy bardziej nam trzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów”.

Przypomnij sobie, że wtedy dzięki tej mocy wiary zwyciężył ruch „Solidarności”. Bez tego zwycięstwa żylibyśmy jeszcze w innej, biednej epoce. Co powiesz o tym, co się dzieje w Polsce teraz? Na każdym kroku widać, że ludzie osłabili więzi z Bogiem. Występują z Kościoła. Pytam się, czym zamienili wiarę i miłość w swoich sercach? Nienawiścią i wulgarnymi przekleństwami.

Nawróć się narodzie polski! Upadnij na kolana i idź do spowiedzi! Nawróć się i ty, mała cząsteczko wielkiego narodu! Amen!

                                                                         Ks. Ignacy Pawlus SDS

KAWAŁY NA NIEDZIELNY STÓŁ

Rozmowa w sklepie drobiarskim. Klient: „A te „jajka wybrane” u kogo odebrali?” Sprzedawca: „U najlepszych kur, proszę pana!” Klient: „A one się nie sprzeciwiały?” Sprzedawca: „Te, które się sprzeciwiały można kupić w oddziale mięsnym!”@@@ Szczęśliwca, który wygrał na loterii milion, pyta kolega: „W jaki sposób postawiłeś na szczęśliwą liczbę?” „We śnie zobaczyłem sześć siódemek. Pomnożyłem i postawiłem na 49” – objaśnił. Na to kolega: „Słuchaj, nieuku, siedem razy sześć jest czterdzieści dwa.” „No to sobie chodź goły i wesoły, jeśli jesteś taki uczony!” – odpowiedział milioner.@@@ Syn pyta ojca: „Tatusiu, jak mówi żmija?” Ojciec milczy i spogląda na teściową. Ta pokrzykuje na niego: „Czemu milczysz, kiedy dziecko pyta? Odpowiadaj mu, bo to interesuje go!” Ojciec wreszcie odpowiada synowi: „Idź zaraz posłuchać jak mówi babcia!? „ @@@ Wyznanie młodego kierowcy: „Pierwsze dwa miesiące na kursie prawa jazdy uczyli mnie prawideł ruchu ulicznego. Gdy po raz pierwszy siadłem za kierownicę, zrozumiałem, że powinienem był uczyć się tym czasie więcej modlitw!”

ŁASKAWOŚCI BOGA W DNIU PAŃSKIM I NIE TYLKO

ŻYCZĄ RODZINOM NASZEJ PARAFII

DUSZPASTERZE!

Zegar

Imiennik

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Kalendarz

Liczba wejść