Porządek Mszy św:

Niedziele i dni powszednie
8.30, 11.00, 18.00

od 1 lipca do 31 Sierpia
o godz 19.00 

od 1 września do 30 czerwca
o godz 18.00

Słowo na Niedziele

SŁOWO BOŻE NA

II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU ROKU B

28 lutego 2021 roku

CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU (22,1-2.9-13.15-18)

Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: „Abrahamie, Abrahamie!”A on rzekł: „Oto jestem”.Powiedział mu: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”. Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: „Przy sięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”. Oto słowo Boże.

PSALM 116 RESPONSORYJNY

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem: *„Jestem w wielkim ucisku”. * Cenna jest w oczach Pana * śmierć świętych Jego. Refren.

O Panie, jestem Twoim sługą, * jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. * Ty rozerwałeś moje kajdany, * Tobie złożę ofiarę pochwalną *i wezwę imienia Pana. Refren.

Wypełnię me śluby dla Pana * przed całym Jego ludem. * W dziedzińcach Pańskiego domu, * pośrodku ciebie, Jeruzalem. Refren.

CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA DO RZYMIAN (8, 31b-34)

Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:

„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Chwała Tobie, Królu wieków

CZYTANIE EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA (9,2-10)

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie.

O CZYTANIACH

W poprzednią niedzielę Jezus wzywał cię do nawrócenia - zejścia z drogi grzechu, zmiany złego myślenia i postępowania według woli Bożej. Dziś Zbawiciel prosi cię, byś zaufał Bogu.

PIERWSZE CZYTANIE z 22 rodzaju Księcia Rodzaju jest opowiadaniem o tym jak Bóg postanowił, po wielu latch obcowania z Abrahamem w wierze i wzajemnym zaufaniu, wypróbować te dwie jego wartości.Czyni to jak nauczyciel, który sprawdza wiedzę ucznia. Okoliczności próby są dramateczne, ponieważ Bóg prosi (to słowo pomięli polscy tłumacze Biblii) Abrahama, by złożył Mu w ofierze swego syna Izaaka, który się narodził, gdy on i jego żona Sara byli bardzo starzy. Abraham zdał przed Bogiem egzamin na najlepszą ocenę, gdyż wykazał się nadzwyczajnym posłuszeństwem wiary i zaufaniem do Boga.

DRUGIE CZYTANIE zostało wzięte z 8 rodziału listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. List ten jest hymnem chwalącym Boga za to, że chce zbawić w Chrystusie każdego człowieka. Dzisiejsze czytanie podkreśla, że Bóg jest z nami i dlatego nie powinieneś bać się niczego. Należy tylko bezgranicznie ufać Mu, bo każdy z nas został przez Niego wybrany do zbawienia.

TRZECIE CZYTANIE z 9 rozdziału Ewangelii według św. Marka jest opisem przemienienia Pańskiego na górze Tabor. Wydarzenie to przeżyli tylko trzej apostołowie Jezusa. Piotr był zachwycony widokiem Jezusa w chwale. Bracia Jakub i Jan z pewnością też. Tam jeszcze raz dowiedzieli się o boskim pochodzeniu Jezusa. Przemienie Pańskie było mocnieniem wiary apostołów na progu męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Światło przemienienia z góry Tabor ma odtąd towarzyszyć apostołom na drodze świadczenia o Jezusie, Synu Bożym i Zbawicielu ludzkości. Odtąd ich droga nie będzie wędrówką po łagodnych zboczach Galilei, lecz wstępowaniem na Golgotę.

ZACHOWAJ W SERCU

Żyjemy w czasach politycznej poprawności. Jej wymogiem jest to, by kierować się nie tym, co głosi Bóg, tylko tym, co głoszą liderzy partii i ich ideolodzy. Za nieposłuszeństwo tym ludziom grożą kary I szykany. W Polsce tego nie widać tak wyrażnie jak w innych krajach, chociaż także w naszym pięknym kraju być katolikiem nie jest łatwo.

Ty i ja jesteśmy katolikami. Przez chrzest uczestniczymy w tajemnicy nowego przymierza opartego na krwi Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Obiecaliśmy mu wiarę oraz walkę z szatanem, pokusami i grzechem, aby otrzymać życie wieczne.

Wzorem wiary jest dla nas Abraham. Czym ona była jeśli nie posłuszeństwem Bogu i zaufaniem Jemu w czasie najcięższej próby życia? Czyż o tym nie przekonuje ciebie i mnie wędrówka Abrahama z Izaakiem na górę Moria?

Takiej wiary w świecie nieprzyjaznym Bogu wymaga od swoich uczniów Jezus Chrystus. Trzech apostołów Piotra, Jakuba i Jana zabrał ze sobą na Górę Tabor, aby umocnić ich wiarę swoim przemienieniem. Przez Jego człowieczeństwo promieniował blask chwały Bożej, a Bóg Ojciec obecny w obłoku jeszcze raz obwieścił im, że Jezus jest Jego. Synem umiłowanym i jego mają słuchać. Podkreślenie boskości Jezusa miało na celu spowodowanie w trzech apostołach trwania przy Chrystusie i Jego Ewangelii.

Nie bez znaczenia jest to, że w czasie przemienienia Jezus rozmawia z prorokiem Eliaszem i prawodawcą Mojżeszem. Czy nie była to podpowiedź, którą Jezus udzielił apostołom? Czy przez to nie chciał im powiedzieć: służcie Mi jak niegdyś Eliasz służył Memu Ojcu i bądźcie wierni Ewangelii jak Mojżesz prawu, które otrzymał na Synaju?

Przyjmij, bracie i siostro, dzisiejsze przesłanie Słowa Bożego: ufaj Bogu, trwaj przy Nim. Niech drogę twojego życia rozjaśnia światło Taboru. Nie bój się trudności. "Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam?" Ciesz się. że Bóg cię powołał do wiecznego zbawienia. Amen.

                               Ks. Ignacy Pawkus SDS

KAWAŁY NA NIEDZIELNY STÓŁ

Rozmowa pacjenta z dentystą. - Wczoraj leczył pan moje zęby, a dziś nie mogę otworzyć ust. Nie pan mi pomoże! - Pomogę, ale to kosztuje 2000 zł. - Ile? I w tym momencie szczęki pacjenta zaczynają pracować normalnie. Dentysta: "Leczenie zakończyło się sukcesem! Proszę iść do kasy, która znajduje się na końcu korytarza na lewo.*** Alpinista spada w przepaść. Kolega przez radiotelefon mówi do niego: - Jasiu, żyjesz? - Żyję! - Ręce masz całe? - Całe! - A nogi? - Też! - No to wracaj do nas! - Nie mogę! Jeszcze nie doleciałem! *** Po wyjściu od dentysty Żyd płacze. Drugi pyta go: - Abram, czemu płaczesz? - Byłem u dentysty rwać zęby! - Oj, biedny! Ile ci wyrwał? - 200 dolarów z kieszeni! *** Rozmowa dziennikarza z psychiatrą: - Na jakiej podstawie wypuszcza pan pacjenta ze swoje szpitala? - Przeprowadzam z nim test! - Jaki? - Do wanny napuszczam wody. Na brzegu kładę kubek i łyżeczkę i każę mu opróżnić wannę z wody. - Ależ to proste! - mówi z uśmiechem dziennikarz - Wystarczy wziąć do rąk kubek i ... - Nie, panie redaktorze! Normalny człowiek zanurzy rękę w wodzie i wyciągnie zatyczkę w otworze spustowym! *** Miłośnicy psów rozmawiają o swoich żonach. Niemiec: "Moja żona jest ostra jak owczarek niemiecki." Francuz: "Moja jest słodka jest słodka i wesoła jak pudelek. Polak: "A moja też jest suką, tyle że nie pojmuję jakiej rasy. Niekiedy szczeka na mnie jak owczarek, czasem przymila się jak pudelek, a przy tym jest niemożliwie piękna, tak, że do waszych psów wcale niepodobna!"

         BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI W RODZINNYM KRĘGU

ŻYCZĄ DUSZPASTERZE!!!

Zegar

Imiennik

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Kalendarz

Liczba wejść