Porządek Mszy św:

Niedziele i dni powszednie
8.30, 11.00, 18.00

od 1 maja do 30 września
o godz 19.00 

od 1 października do 30 kwietnia
o godz 18.00

Słowo na Niedziele

SŁOWO BOŻE

NA XI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROKU B

13 czerwca 2021 roku

CZYTANIE KSIĘGI PROROKA EZECHIELA (17, 22-24}

Tak mówi Pan Bóg: «Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej.Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi.I wszystkie drzewa na polu poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię». Oto słowo Boże.

PSALM 92 RESPONSORYJNY

Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

Dobrze jest dziękować Panu, *śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy, * rano głosić Twoją łaskawość, *a wierność Twoją nocami. Refren.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *rozrośnie się jak cedr na Libanie. * Zasadzeni w domu Pańskim *rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.Refren.

Nawet i w starości wydadzą owoc, *zawsze pełni życiodajnych soków,* aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, *On moją Opoką i nie ma wNim nieprawości.Refren.

CZYTANIE 2 LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN (5, 6-10)

Bracia:Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA (4, 26-34)

Jezus mówił do tłumów:«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.Oto słowo Pańskie.

O CZYTANIACH

Bóg jest większy niż ja i ty. On sprawi, że wielkie drzewo uschnie, a mały pęd cedru się rozrośnie i stanie się wielkim, wspaniałym drzewem. Człowiek będzie wzrastał, jak ów cedr, we współpracy z Bogiem, albowiem On daje siłę wzrostu.

PIERWSZE CZYTANIEpochodzi z 17 rozdziału Księgi proroka Ezechiela, człowieka, który wraz Żydami, resztą Izraela, dostał się do niewoli babilońskiej. Stało się to za sprawą Nabuchodonozora, który podbił Królestwo Judzkie, zajął Jerozolimę, zburzył świątynię, a króla i naród uprowadził w charakterze niewolników do Babilonii. Tam prorok Ezechiel pociesza zniewolony naród słowami, które pochodzą od Boga. Mówi mu o potędze Boga. On sprawi, że uschnie wielkie, zielone drzewo – symbol Babilonii, zaś zniewolona i osłabiona reszta narodu wybranego, zostanie przez Boga przeniesiona, niczym mały wierzchołek cedru i zasadzona na górze (zapewne chodzi o świętą górę Syjon w Jerozolimie, symbol królestwa Dawida), na której będzie wspaniale wzrastać, aż stanie się potężnym drzewem.

DRUGIE CZYTANIEjest niewielkim fragmentem 5 rozdziału 2 Listu św. Pawła do Koryntian. Według niego chrześcijanin jest człowiekiem w ciele. Dzięki wierzerozumie on ograniczenia, niedogodności i zagrożenia związane z życiem w ciele i dlatego rodzi się w nim pragnienie wyjścia z niego. Jednak posłuszny woli Bożej chrześcijanin czuje się pielgrzymem, który zmierza do miejsc, w których stanie przed obliczem Pana i Jego trybunałem.

TRZECIE CZYTANIEz 4 rozdziału Ewangelii według św. Marka przedstawia dwie przypowieści, które zapowiadają wzrost Królestwa Bożego w świecie. Porównując je do nasiona w ziemi i ziarna gorczycznego, Pan Jezus zapewnia swoich słuchaczy, że wzrost Królestwa Bożego na ziemi (Kościoła) zależy od tkwiącej w Nim wewnętrznej mocy Bożej. Dzięki niej, małe jak nasienie czy ziarno gorczycy, Królestwo Boże na ziemi stanie się z biegiem czasu wielkim drzewem.

ZACHOWAJ W SERCU

Są ludzie, którym wydaje się, że są bogami. W starożytności należał do nich Nabuchodonozor. Był to król babiloński, który w Jerozolimiezburzył świątynię jedynego, prawdziwego Boga, a naród wybrany przez Niego uprowadził do niewoli.

Takie samo przeświadczenie zakotwiczyło się w głowach współczesnych Nabuchodonozorów. Ich ofiarami stali się ludzie, których przenieśli z krainy wolności do niewoli rozmaitych uzależnień. To oniuważają, że wszystko mogą, że są mocni jak potężne zielone drzewo.Są tacy nie inni, bo władają nimi żądze i namiętności: „mnie wszystko wolno, ja wszystko mogę!”

Ci nieszczęśni ludzie w niepamięć odesłali prawdę o Bogu, który jest mocniejszy od nich. Nikt z nich nie powie za ks. Piotrem z III części Dziadów Mickiewicza: „Panie! czymże ja jestem przed Twoim obliczem?/ -Prochem i niczem; /Ale gdym Tobie moją nicość wyspowiadał, /Ja, proch, będę z Panem gadał.”

Pewnego dnia właśnieBóg, którego nie chcą znać, by zająć Jego miejsce, spowoduje, że Nabuchodonozorowie uschną jak drzewo, a Boża ręka wytnie je i spali, a w przyszłości będzie wspominać z niesmakiem.

Staniesz się Nabuchodonozorem, jeśli nie wzrastasz dzięki mocy Bożej, którą Bóg założył w tobie, gdy cię stwarzał w łonie matki i odradzał w sakramencie chrztu. Jesteś Nabuchodonozorem, gdy siłą twego rozwoju są pycha i pogarda dla innych.

A kto jest Jego przeciwieństwem? Człowiek święty, wzrastający dzięki mocy Bożej! On też doświadcza w sobie wiele ograniczeń i niedostatków życia w ciele, ale nie pozwala zwieść się z drogi do Nieba, bo chce Boga, Jego prawdy, mocy i zbawienia. W sercu świętego Bóg jest Panem, a w jego świadomości króluje prawda o Bogu, który kocha człowieka i będzie go sądził.

Bracie i siostro, Kościoła, Królestwa Bożego na ziemi, nie przemogą bramy piekielne, bo wciąż wzrasta mocą Bożą. Grzeszność Jego członków i nienawiść świata nanoszą Mu uszczerbki. Za to świętość Jezusa i Jego Świętego Ducha sprawiają, że to, co w Nim małe, słabe przemienia się i stajepotężnym cedrem.

Te niedzielne myśli dedykuję nie tylko tym, co chcą położyć Kościół na łopatki, ale tym synom i córkom Kościoła, którzy z różnych powodów w Niego zwątpili. Chciałbym, aby, aby czytając ten tekst, zrewidowali swoje relacje do Kościoła. On nie przeminie, bo Bóg daje my wzrost.

                                                                              Ks. Ignacy Pawlus SDS

KAWAŁY NA NIEDZIELNY STÓŁ

Ziarnko do ziarnka i mamy dwa ziarnka.@@@ Wśród wirusów rozróżniamy: mikroby, mikrony, mikrusy i mikrobusy.@@@ Życie zacina się po czterdziestce.@@@ Przychodzi baba do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, za ile wyzdrowieję?A lekarz na to:- Za parę tysięcy... @@@ Idzie żółw do restauracji i mówi:- Poproszę szklankę wody.
Kelner odpowiada:- Proszę.Żółw przychodzi ponownie i mówi:
- Poproszę szklankę wody.Kelner odpowiada:- Proszę.
Żółw przychodzi ponownie i mówi:- Poproszę szklankę wody.
Kelner odpowiada:- A co panu tak woda potrzebna?Żółw odpowiada:- My tu gadu-gadu, a tam mi się dom pali.
@@@-Panie co pan wlewa do rzeki?-Środek na pobudzenie apetytu, bo ryby nie chcą brać przynęty...@@@ Po wynajęciu pokoju blondynka bierze bagaże i wchodzi z nimi do windy.Po chwili zwraca uwagę recepcjonistce:
- Proszę pani, ta winda jest nieczynna!- Ależ to nie jest winda, tylko kabina telefoniczna.
@@@ - Jaki jest największy komplement dla garbatego?- Równy z ciebie gość!

NIEDZIELA – CZAS RADOŚCI W KRĘGU RODZINNYM!

PRZETO RADUJMY SIĘ, BRACIA I SIOSTRY!

DUSZPASTERZE!

Zegar

Imiennik

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Kalendarz

Liczba wejść