Porządek Mszy św:

Niedziele i dni powszednie
8.30, 11.00, 18.00

od 1 maja do 30 września
o godz 19.00 

od 1 października do 30 kwietnia
o godz 18.00

Słowo na Niedziele

SŁOWO BOŻE

NA XVII NIEDZIELĘ ZWYKLĄ ROKU B

25 lipca 2021 roku

 

CZYTANIE Z 2 KSIĘGI Królewskiej (4, 42-44)

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeże zboże w worku. On zaś rozkazał: «Podaj ludziom i niech jedzą!» Lecz sługa jego odrzekł: «Jakże to rozdzielę między stu ludzi?»A on odpowiedział: «Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki». Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki – według słowa Pańskiego. Oto Słowo Boże.

PSALM 145 RESPONSORYJNY

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę. Refren.

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *a Ty ich karmisz we właściwym czasie.Ty otwierasz swą rękę *i karmisz do syta wszystko, co żyje. Refren.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *wszystkich wzywających Go szczerze. Refren,

CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN (2, 1-6)

Bracia:Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Oto Słowo Boże.

ŚPIEW NA EWANGELIĘ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja!

Wielki prorok powstał między namii Bóg nawiedził lud swój.

Alleluja, alleluja, alleluja

CZYTANIE Z EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA (16, 1-15)

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynićOdpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów.A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto Słowo Pańskie.

O CZYTANIACH

PIERWSZE CZYTANIEz 4 rozdziału 2 Księgi Królewskiej przenosi nas do VIII wieku przed Chrystusem. Spotykamy się w nim z prorokiem Elizeuszem, uczniem i następcą porwanego do nieba Eliasza,który działa w Królestwie Północnym, które niebawem zawojuje Asyria. Ona wymierzy karę narodowi, który odłączył się od dwunastu pokoleń synów Izraela (Jakuba) i założył własne Królestwo Północne. Do tego zła dołączyły się jeszcze inne, zwłaszcza deformacja wiary Abrahama i Mojżesza oraz różnego rodzaju nadużycia niemiłe Bogu. Zepsucie dotknęło najbardziej króla, jego otoczenie i kapłanów. Na tym ucierpieli przede wszystkim zwykli ludzie. W czasie głodu Bóg działa przez Elizeusza – daje mu laskę cudownego rozmnażania chleba, aby nasycić głodnych.

DRUGIE CZYTANIE– to sześć pierwszych wersetów z 4 rozdziału Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan. Jeśli w poprzednich czytaniach Apostoł Narodów odkrywał nam Boży plan zbawienia, którego celem jest zjednoczenie wszystkiego z Bogiem, dzisiaj uświadamia nam dwie prawdy. Pierwsza, co znaczy być chrześcijaninem? Druga, że przyjęcie chrztu oznacza obowiązek wyznawania Chrystusa i świadczenia o nim. Najważniejszymzadaniem wyznawców Chrystusa jest budowanie i umacnianie jedności z Chrystusem oraz braćmi we wspólnocie Kościoła. Chociaż Apostoł nie wspomina w tym czytaniu o roli eucharystii w budowaniu jedności, to my w naszym codziennym praktykowaniu chrześcijańskiej wiary nie możemy pominąć tego, że jest ona „sacramentumunitatis” (sakramentem jedności). Bez niej nigdy się nie zjednoczymy przez miłość z Chrystusem, braćmi, siostrami w człowieczeństwie i wierze.

TRZECIE CZYTANIEpochodzi z 6 rozdziału Ewangelii według św. Jana. Opowiada ono o tym, jak Pan Jezus uczynił cud rozmnożenia chleba. Ciekawe jest to, że mamy rok Marka i w niedzielę czytamy spisaną przez niego Ewangelię. Jeszcze dziwniejsze jest to, że św. Marek opisał cud rozmnożenia chleba. Dlaczego zatem czytamy dzisiaj to, co zapisał św. Jan? Specjaliści od liturgii wzięli pod uwagę dwie rzeczy. Jan opisuje cud rozmnożenia bardziej szczegółowo i czyni z niego wprowadzenie do „Mowy eucharystycznej”, która wyjaśnia potrzebę i sens karmienia się Ciałem i Krwią Pana. Kogo przedstawia nam dzisiejszy opis cudu rozmnożenia chleba? Jezusa jako Pana natury i Dobrego Pasterza oraz proroka zapowiadającego chleb, który daje życie wieczne.

ZACHOWAJ W SERCU

Dzisiejsza liturgia Słowa jest mi bardzo bliska. W 1970 roku, przeszło miesiąc po przyjęciu święceń kapłańskich, głosiłem po raz pierwszy w życiu niedzielne homilie w kościele św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Wtedy był to jeszcze mój kościół parafialny. W nim, jako uczeń czwartej i piątej klasy szkoły podstawowej, uczestniczyłem w lekcjach religii. W nim przyjąłem sakrament bierzmowania z rąk ks. infułata Jana Piskorza, ówczesnego wikariusza kapitulnego diecezji katowickiej. Teraz ten kościół jest obecnie katedrą biskupa Romana Pindla, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej.

Pamiętam dobrze homilię, którą tam wygłosiłem w XVII niedzielę zwykłą roku B. Napisałem i wykułem ją na pamięć. Wykorzystałem w niej wątek jak Elizeusz i Pan Jezus cudownie rozmnażają chleb, aby nakarmić ludzi. Mówiłem wtedy: „Przechodząc koło piekarni, czuję zapach chleba. Robi mi się dobrze na duszy. Wiem, że głód mi nie grozi. Jeszcze jest chleb. Nie było tak w niedalekim Oświęcimiu, gdzie kawałek chleba znaczył więcej niż złoto. On był wart tyle, co życie.”

Dziękuję Bogu, że karmi chlebem mnie i was. Moim karmiącym chlebem Elizeuszem była niegdyś mama. Teraz jest nim matka zakon. Dzięki niemu mam codziennie chleb na stole.

Dziękuję Panu Jezusowi, że mi uświadomił, że nie samym chlebem żyje człowiek. Tymi prostymi słowamiotwarł mi oczy na Eucharystię, kiedy to cudownie rozmnożył chleb w Galilei.

Jestem za walką z głodem. Jeszcze bardziej jestem za eucharystią.Proszę Boga, by dał mi słowa, które otworzą współczesnym ludziom oczy na eucharystię. Im się zdaje, że w życiu wystarczy chleb z piekarni. Tymczasem tak nie jest. Amen.

                                                                     Ks. Ignacy Pawlus SDS

KAWAŁY NA NIEDZIELNY STÓŁ

Przychodzi facet do piekarni i pyta się:- Czy jest chleb?- Jest.- A suchy chleb jest suchy?- Oczywiście jest!- To po co tyle go pieczecie!? @@@ W piekarni:- Poproszę chleb.- Jest tylko wczorajszy.- A kiedy będzie dzisiejszy? @@@ - Dzień dobry, jest chleb? - Nie ma! - To poproszę nalewkę wiśniową @@@ Wchodzę do piekarni 1 stycznia i pytam: „Jest chleb?” Piekarz odpowiada mi, śmiejąc się: : „Jest, ale z zeszłego roku!” @@@ - Kto to jest hipochondryk?- To ktoś, kto czuje się lepiej, gdy czuje się gorzej.@@@- Kto się śmieje ostatni?- Ten, komu trzeba tłumaczyć. @@@ - Czym różni się flet od mąki?- Dmuchnij w to drugie a zobaczysz. @@@ - Jaka jest różnica między małym a dużym miastem?- W dużym mieście można więcej zobaczyć, a w małym więcej usłyszeć. @@@- Co to jest: Małe, białe, okrągłe i pędzi?- Tabletka przeczyszczająca. @@@ Dlaczego kogut pieje przez całe życie?- Bo ma wiele żon i ani jednej teściowej. @@@Jak się nazywa po japońsku złodziej pisaków?Kosimazaki!

DROGIM PARAFIANOM

MIŁEJ NIEDZIELI W RODZINIE

ŻYCZĄ DUSZPASTERZE!

Zegar

Imiennik

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Kalendarz

Liczba wejść