Porządek Mszy św:

Niedziele i dni powszednie
8.30, 11.00, 18.00

od 1 maja do 30 września
o godz 19.00 

od 1 października do 30 kwietnia
o godz 18.00

BIERZMOWANIE

BIERZMOWANIE

"Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"

/ KKK 1285 /
 

Przystępują Do niego uczniowie Klas trzecich gimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii . Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie nie przyjęli wcześniej, Moga również do niego przystąpić.

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy trzeciej gimnazjum, w miesiącu wrześniu. Otrzymują katechizm bierzmowanego, który pomoże przygotować się do egzaminu ustnego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego księdza. Uczniowie, którzy taki egzamin zaliczą w szkole, po przedstawieniu zaświadczenia od katechety, będą zwolnieni z tegoż egzaminu w parafii.

Kandydaci, powinni Jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem Faktu przyjęcia sakramentu chrztu, jeżeli byli ochrzczeni Poza Parafia Ponice.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje sie przez:

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania - Raz w miesiącu (najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca),
  • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania - Raz w miesiącu, uczestniczenie na nabożeństwa zgodnie z "indeksem kandydata do bierzmowania".

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami  bierzmowania pownni byc:  wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, Albo sami rodzicie chrzestni kandydata.

bierzmowanie

 

 

Zegar

Imiennik

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Kalendarz

Liczba wejść